பார்ப்பவரைச் சுண்டி இழுக்கும் அழகிற்கு முல்தானி மிட்டி – Benefits of Multani mitti in Tamil
Podhigai Herbs and Organic
0

பார்ப்பவரைச் சுண்டி இழுக்கும் அழகிற்கு முல்தானி மிட்டி – Benefits of Multani mitti in Tamil

11.06.21 10:11 AM Comment(s) By Podhigai Herbs & Organic

 


முல்தானிமெட்டிஎன்றுபிரபலமாகஅழைக்கப்படும்  fuller’s earth ஒருவகைகளிமண்ஆகும், இதுசருமத்தின்தரம்மற்றும்அமைப்பைஅழகுபடுத்தவும்மேம்படுத்தவும்பயன்படுகிறது. இது  பிறசாதாரணமண்களிலிருந்துமிகவும்மாறுபட்டஇருக்கிறது. இதுசருமத்தின்ஆரோக்கியத்தைபராமரிக்க  உதவும்ஓர்இயற்கையானவழிமுறையாகும். பல்வேறு  முகமற்றும்முடிபராமரிப்புதயாரிப்புகளில்முல்தானிமெட்டிபயன்படுகிறது. பெரும்பாலும், பாகிஸ்தான்  தளத்தில்காணப்படும்முல்தானிமெட்டியில்தோல்தொடர்பானபிரச்சினைகளைகுணப்படுத்தும்பல்வேறுதாதுக்கள்மற்றும்ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள்நிறைந்துள்ளன. இன்றையப்பதிவில்முல்தானிமெட்டியின்நன்மைகள்பற்றிஆராய்வோம்.

முல்தானிமெட்டியில்கால்சியம், இரும்பு, மெக்னீசியம், சிலிக்கா, டோலமைட்மற்றும்கால்சைட்ஆகியவைஉள்ளன. இவைஆண்டிசெப்டிக்பண்புகளைக்கொண்டுள்ளது

முல்தானிமெட்டியின்நன்மைகள்:


முல்தானிமெட்டிஏராளமானஆரோக்கியநன்மைகளைக்கொண்டுள்ளது, அவற்றில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்.

பொடுகுக்குசிகிச்சையளிக்கிறது (Treats dandruff) :

தற்போதையசூழலில், மாசுகாரணமாகபொடுகுமற்றும்உச்சந்தலையில்  வறட்சிஆகியசிக்கல்கள்அதிகரித்துவருகின்றன. முல்தானி  மெட்டிபலஆண்டுகளாகவேதலையில்உண்டாகும்  பொடுகு  பிரச்சினைக்குசிகிச்சையளிக்கப்பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதுபொடுகைநீக்கிதலையில்இரத்தஓட்டத்தைஊக்குவிக்கிறது.  இதனைபயன்படுத்த, ஒருகிண்ணத்தில்நான்குடீஸ்பூன்முல்தானிமெட்டிதூள், இரண்டுஸ்பூன்எலுமிச்சைசாறு, இரண்டுஸ்பூன்தேன்மற்றும்ஒருகப்தயிர்ஆகியவற்றைகலந்துஒருகலவையைத்தயாரித்துகொள்ளவும். இதை, உச்சந்தலையில்தடவி 20 நிமிடங்களுக்குப்பிறகுகழுவவும். சிறந்தமுடிவுகளைப்பெறவாரத்திற்குஇரண்டுமுறைஇந்தசெயல்முறையைசெய்யவும்.

முகப்பருவைகுணப்படுத்துகிறது (Treats pimples):

முல்தானி  மெட்டிசருமத்திலுள்ளஎண்ணெயைஉறிஞ்சுவதன்மூலம், முகப்பருவுக்குசிகிச்சையளிக்கிறது. முகப்பருக்கள்நீங்கவேப்பஇலைகள், முல்தானிமெட்டி, கற்பூரம்மற்றும்ரோஸ்வாட்டர்ஆகியவற்றைகலந்துமுகத்தில்தடவவும்.சருமத்தின்இறந்தசெல்களைநீக்குகிறது (Removes dead skin cells):

சருமத்திலுள்ளஅழுக்கைநீக்கவும், சருமத்தின்தரத்தைமேம்படுத்தவும்முல்தானிமெட்டிபயனுள்ளதாகஇருக்கிறது. முல்தானிமெட்டி, கிளிசரின்மற்றும்தேன்ஆகியவற்றைகலந்துஒருபேஸ்டைதயாரித்துகொள்ளவும். இதை, முகத்தில்தடவிகாய்ந்தபின்வெதுவெதுபானதண்ணீரில்கழுவவேண்டும். ( மேலும்படிக்க –  முகப்பொலிவிற்கு பொதிகை ஹெர்பல்ஸின் முத்தான மூன்று பரிந்துரைகள்)

கூந்தலிலுள்ளபிளவுமுனைகளைத்தடுக்கிறது (prevents split ends in the hair):


முல்தானிமெட்டிகூந்தலில்ஏற்படும்பிளவுமுனைகளின்சிக்கலைத்தவிர்க்கிறதுமற்றும்முடியைஅடர்த்தியாகவும்பளபளப்பாகவும்பராமரிக்கஉதவுகிறது. முல்தானிமெட்டியைத்தலைமுடியில்தடவியபின், ஷாம்பூவைப்பயன்படுத்திகழுவுங்கள். ( மேலும்படிக்கவெயிலில்கருத்தசருமத்தைபொலிவாக்கும்சந்தானம்பேஸ்பேக் !!)

சோர்வைநீக்குகிறது(Relieves fatigue) : 

கைகள்அல்லதுகால்களில்வலியைஏற்படுத்தக்கூடியகாயங்களுக்குமுல்தானிமெட்டியைப்பயன்படுத்திசிகிச்சையளிக்கமுடிகிறது. பாதிக்கப்பட்டபகுதியில்இதைப்பயன்படுத்துவதன்மூலம், அந்தப்பகுதிகளில்இரத்தஓட்டத்தைமேம்படுத்தஇயலும்.முல்தானிமெட்டியின்பக்கவிளைவுகள் (Side effects of Multani mitti )

முல்தானிமெட்டிஒருநல்லஇயற்கைமூலிகைஎன்பதால்பெரும்பாலும், இதுகுறிப்பிடத்தக்கபக்கவிளைவுகளைஏற்படுத்துவதில்லை. எனினும், முல்தானிமெட்டியைப்பயன்படுத்துவதற்குமுன்பு, அதன்பயன்பாட்டுமுறைகளைஅறிவதுமிகவும்முக்கியமாகும்.

கலப்புவகைதோல்உள்ளவர்களுக்கு, முல்தானி  மெட்டியைமுகத்தில்பயன்படுத்தபரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில், முல்தானிமெட்டிஅத்தகையதோல்வகையைவறண்டுபோகவைக்கிறது. எனவே, முல்தானிமெட்டியைபால்மற்றும்பாதாமுடன்சேர்த்துபயன்படுத்தவேண்டும்.

முல்தானிமெட்டியைப்பயன்படுத்துவதுசளிமற்றும்இருமலுக்குவழிவகுக்கிறது. எனவே, உங்களுக்குசளிஇருந்தால்அதைப்பயன்படுத்தவேண்டாம்.

பெரும்பாலும், பெண்கள்ஏராளமானஅழகுசாதனப்பொருட்களைத்தோலில்பயன்படுத்துகிறார்கள். மாறாகதோலைபராமரிக்கவும், சருமத்தின்தரத்தைமேம்படுத்தவும்முல்தானிமெட்டியைப்பயன்படுத்தமுயற்சிக்கவேண்டும்.

சருமத்திற்குமுல்தானிமிட்டிசெய்யும்அற்புதநன்மைகள்:

பளபளப்பானசருமத்திற்குமுல்தானிமிட்டிஉதவிசெய்கிறது. இதுபெரும்பாலானபெண்களுக்குதெரிந்தஒருவிஷயம்தான். எப்படிமுல்தானிமிட்டியைபயன்படுத்திபளபளப்பானசருமம்பெறலாம்என்றுமேலும்பார்க்கலாம்.

  தேவையானவை: 

ஒருஸ்பூன்ஃபுல்முல்தானிமிட்டி

ஒருஸ்பூன்ஃபுல்தக்காளிசாறு

ஒருஸ்பூன்ஃபுல்சந்தனப்பொடி

நான்காவதுடீஸ்பூன் கஸ்தூரி மஞ்சள்தூள்

ஒருதுண்டு

எப்படிப்பயன்படுத்துவது:

முகத்தைநன்குகழுவி, ஒருதுண்டுகொண்டுஉலரவைக்கவும்.ஒருபிளாஸ்டிக்அல்லதுகண்ணாடிகிண்ணத்தில்அனைத்துபொருட்களையும்கலந்துபேஸ்ட்செய்யுங்கள்.

இப்போதுஇந்தபேஸ்டைஃபேஸ்பேக்போலஉங்கள்முகத்தில்தடவவும். கண்கள்மற்றும்வாயைச்சுற்றியுள்ளமென்மையானதோலுக்குஇந்தபேக்பொருந்தாதுஎன்பதைஉறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

இந்தபேக்கை 15 நிமிடங்கள்அல்லதுஉலர்ந்தவரைவிடவும்.

பின்னர்அதைஈரமானதுண்டுடன்துடைத்து, முகத்தைவெதுவெதுப்பானதண்ணீரில்கழுவவேண்டும்.

எண்ணெய்சருமத்திற்குமுல்தானிமிட்டியின்நன்மைகள்:

முல்தானிமிட்டிபெரும்பாலும்எண்ணெய்  சருமத்திற்குத்தான்அதிகநன்மைகள்தருகிறது. அதன்நன்மைகளைஎப்படிப்பெறுவதுஎன்பதைப்பார்க்கலாம்

தேவையானவை: 

ஒருஸ்பூன்ஃபுல்முல்தானிமிட்டி

ஒருடீஸ்பூன்ரோஸ்வாட்டர் (தேவைக்கேற்ப)

ஒருதுண்டு

எப்படிப்பயன்படுத்துவது :

உங்கள்முகத்தைநன்குகழுவி, ஒருதுண்டுடன்துடைக்கவும்.

ஒருபாத்திரத்தில்முல்தானிமிட்டிமற்றும்ரோஸ்வாட்டர்கலந்துபேஸ்ட்தயார்செய்யவும்.

இப்போதுஇந்தஃபேஸ்பேக்கைமுழுமுகத்திலும்தடவவும். கண்களைமற்றும்உதடுகளைத்தவிர்க்கவேண்டும்.

ஃபேஸ்பேக்உலரும்வரைஅதைவிட்டுவிடுங்கள்.

உலர்ந்தபிறகு, லேசானகைகளால்ஈரமானதுண்டுடன்முகத்தைத்துடைத்து, வெதுவெதுப்பானதண்ணீரில்கழுவவும்.

சருமத்திற்க்கு அரோக்கியமான இயற்க்கை மூலிகைகள் மற்றும் அழகுசாதன பொருட்களை பொதிகை இனையதளத்தில் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து பயன்படுத்துங்கள். பல்வேறு வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற நிறுவனம்.To order log in to www.podhigaiherbs.com 

அனைத்து விதமான மூலிகைகள் நாட்டு மருந்துகள் ,இயற்கையான பொருட்களை ஆன்லைன்ல வாங்க

#organic #herbal #herbs #fit #healthy #safe #nutritious #ayurvedic #fresh #refresh #India #மூலிகைபொருள்கள் #மூலிகை #பொதிகை_ஹெர்பல்ஸ்  #நாட்டுமருந்துகடை #Eco_Friendly_Product #Bamboo_water_bottle #Bamboo_Cup


Share -
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0