ஆரோக்கிய உணவு
Podhigai Herbs and Organic
0

ஆரோக்கிய உணவு

Blog tagged as ஆரோக்கிய உணவு
பூனைக்காலி விதை நம்மில் அதிகம் புழக்கத்தில் இல்லாத ஒருவகை காய், இன்னைக்கு நாம சாப்பிடுற மொச்சை மாதிரியான பயிர்தான். ஆனா, கொடிவகைக் காய்கறிகள்ல பூனைக் காலி அளவுக்கு மகத்துவம் உள்ளது எதுவும் இல்லை. பூனைக்காலி பூவும்விதையும், வேரும்ஆண்மையைப்பெருக்கி, நரம்புகளைஉரமாக்குகிறது. பூனைக்காலிவிதையைநன்றாகஉலரவை...

 


கருப்புகவுணிஅரிசியின்முக்கியத்துவம்சமீபகாலங்களில்அனைத்துமக்களிடமும்சென்றடைந்திருக்கின்றது. இந்தஅரிசியைநாம்சாப்பிடுவதால்நமக்குகிடைக்கும்மருத்துவபயன்களைஇந்தபதிவில்பார்க்கலாம்.

கவுனிஅரசியில்உள்ளசத்துக்கள் (Kavuni Arisi)

இந்தகருப்புகவுணிஅரசியில்ஏராளமானசத்துக்கள்நிறைந்துள்ளது, மற்றவகைஅரிசிகளைவிடஇத...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0